22nd Dynasty

945- 712

(at Tanis)

 

 

1. Hedjkheperre Setepenre Shoshenq I

 

2. Sekhemkhepperre Osorkon II

 No Cartouche

3. Usermaatre Setepenre Takelot I

 

4. Heqakheperre Setepenre Shoshenq II

5. Usermaatre Setepenamun Osorkon III

 

6. Hedjkheperre Setepenre Takelot II

 

7. Usermaatre Setepenre Shoshenq III

 

8. Usermaatre Setepenamun Pami

 

9. Aakheperre Shoshenq V

 

10. Aakheperre Setepenamun Osorkon V

 

11. Hedjkheperre Setepenamun Harsiese